เมนูหลัก


e-service

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Library Hour: Sun.-Tues. 08.00 am. – 4.30 pm. Wed.- Sat: 08.00 am. – 06.30 pm.

All services not available 15 minutes before library closes.

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
News image

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลFood Science Source

           ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้นในการนี้ ส...

อ่านต่อที่นี่..
News image

พิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการ “เล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

เชิญ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการ “เล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดการเวลา 08.30 - 09.00 น.    &nb...

อ่านต่อที่นี่..
News image

เปิดทดลองใช้ National Geographic

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library จากสำนักพิมพ์ Gale, Cengage Learning และบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด   ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งสามารถใช้งานภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิท...

อ่านต่อที่นี่..
-
+
3
News image

อบรมการใช้ถังดับเพลิงป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

                       เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยได้รับเกียรติจากคุณ เฉลิมศักดิ์  จันทร์กลาง งานป้อ...

อ่านต่อที่นี่..
News image

โครงการกองคลังสัญจร

                        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00น. สำนักวิทยบริการฯ โดยผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการ "กองคลังสัญจร" ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้...

อ่านต่อที่นี่..
News image

ยินดีต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural University

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมโดยอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ผู้อำนวยการสำนักบริการฯและบุคลากรให้ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งปร...

อ่านต่อที่นี่..
-
+
3
News image

แจ้งเปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

แจ้งทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Editionบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) จะทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์  Britannica  Online  Academic  Edition สารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางใ...

อ่านต่อที่นี่..
News image

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Global e-Journal Library (GeJL)

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล "Global e-Journal Library (GeJL)" All Complete  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม  - 23 พฤษภาคม 2558- URL Link : http://54.254.103.93/search/login/ - Abstract " ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ (Online e-Journal Database) รูปแบบ Open Access ที่รวบรวมเอา...

อ่านต่อที่นี่..
News image

Cengage Learning

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้มหาวิทยาลัยทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic One File และฐานข้อมูล National Geographic Virtual ซึ่งสามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 - วันที่ 15 มิถุนยายน 2558 ระยะเวลา 3 เดือน โ...

อ่านต่อที่นี่..
-
+
3

ประจำปี 2559

ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2559 

ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

ฉบับประจำเดือนมกราคม 2559 

ประจำปี 2558

ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2558 
ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 

ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2558 
ฉบับประจำเดือนกันยายน 2558 
ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2558 
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2558 
ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2558 
ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2558 
ฉบับประจำเดือนเมษายน 2558
ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2558
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
ฉบับประจำเดือนมกราคม 2558 

    ประจำปี 2557

ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2557
ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2557  
ฉบับประจำเดือนกันยายน 2557
ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2557
ฉบับประจำเดือนกรกฏาคม 2557  
ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2557  
ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2557  
ฉบับประจำเดือนเมษายน 2557  
ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2557  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  
ฉบับประจำเดือนมกราคม 2557  

ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2556  
ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  
ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2556  
ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2556  
ฉบับประจำเดือนกรกฏาคม 2556
ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2556  
ฉบับประจำเดือนเมษายา 2556  
ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2556  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556  
ฉบับประจำเดือนมกราคม 2556 
ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2555 
ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 
ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2555 
ฉบับประจำเดือนกันยายน 2555                                                                                                                                                            

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่สั่งซื้อ :  เป็นข้อมูลรายการหนังสือที่สั่งซื้อ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  รายชื่อหนังสือที่สั่งซื้อ ปี 2557

>คณะครุศาสตร์ 
>คณะมนุษยศาสตร์ 
>คณะวิทยาศาสตร์ 
>คณะวิทยาการจัดการ 
>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
>บัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

Banner
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์
สายตรงผู้อำนวยการฯ

วีดิทัศน์นำเสนอสำนัก